Version: 2017.3

NavMeshAgent.isOnOffMeshLink

切换到手册
public bool isOnOffMeshLink ;

描述

代理当前是否位于 OffMeshLink 上?(只读)

autoTraverseOffMeshLink 为 false 时会用到此属性,且在跨越链接时需要自定义移动方式。

另请参阅:autoTraverseOffMeshLinkCompleteOffMeshLink