Canvas.referencePixelsPerUnit

切换到手册
public float referencePixelsPerUnit ;

描述

被视为默认值的 Pixels Per Unit 数量。

精灵有一个 Pixels Per Unit,用于控制该精灵的像素密度。如果精灵的 Pixels Per Unit 与画布的 Reference Pixels Per Unit 相同,则像素密度将为 1:1。