Version: 2017.1

SpriteTileMode

enumeration

切换到手册

描述

SpriteRenderer.tileMode 的平铺模式。

变量

Continuous当设置为 SpriteRenderer.tileMode 时,精灵渲染器持续平铺精灵。
Adaptive当精灵渲染器大小超过 SpriteRenderer.adaptiveModeThreshold 时,精灵渲染器平铺精灵。