Version: 2017.1
public void SetGlobalFloat (string name, float value);
public void SetGlobalFloat (int nameID, float value);

描述

添加“设置全局着色器浮点属性”命令。

即将执行命令缓冲区时设置全局着色器浮点属性。效果与调用 Shader.SetGlobalFloat 相同。