Version: 2021.3

AssetImporter.SetAssetBundleNameAndVariant

マニュアルに切り替える
public void SetAssetBundleNameAndVariant (string assetBundleName, string assetBundleVariant);

パラメーター

assetBundleName アセットバンドル名
assetBundleVariant AssetBundle のバリアント

説明

アセットバンドル名とアセットバンドルバリアントを設定します。